Kontakt

Klienci FHU Monika Mądel
Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
− informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa Monika
Mądel z siedzibą w Partyni.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji umowy. W
każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że
będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i
wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe wynikające z realizacji umowy będą przetwarzane przez okres
w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą usługą, czyli minimum 5 lat
(+1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z
doręczeniem) i maksymalnie do czasu zakończenia gwarancji produktu, którego
dotyczy usługa.
V. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez dział marketingu, dział sprzedaży,
dział księgowy, dział prawny Firmy Handlowo Usługowej Monika Mądel. Do Twoich
danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. likwidatorzy szkód,
wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy ubezpieczeniowe.
VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji umowy.

Mostowa 14,
33-100 Tarnów

+48 575 050 200

Pon - Nd  07:00 - 18:00

gumniska@restauracjagumniska.pl